Hjem

Litt historie

Hvem er vi?

Oppslagstavle

Fotoalbum

 

 

Hinna Y’s Men’s Club

 

Kort om klubben...

Hinna YMC ble startet høsten 1986. Mannsarbeidet i Hinnakirken fikk en ny form, og rent organisastorisk en bredere basis. Flere av manns-gruppemedlemmene den gang var også medlemmer i Stavanger YMC, som holdt til i Ynglingen. Ideen om å starte en Y’s Men’s Club var derfor ikke fjern og overgangen fra Hinna Mannsgrupper til en ny Hinna Y’s Men’s Club (HYMC) var ikke særlig stor. Sånn rent praktisk. Samtidig fikk HYMC nye medlemmer som ikke kom fra det gamle mannsgruppemiljøet, eller fra klubbene i Ynglingen.

Men en del formaliteter måtte på plass. Fra å være noe lokalt i Hinna- soknet, skulle en nå utvide horisonten og bli en del av en verdens-omspennende bevegelse. Datoen for opptakelse i Y’s Men Internasjonal, chartringsdatoen, var 21. november 1986. Dagen ble behørig feiret på et relativt nytt Bethlehem vis a vis Jåtten skole. Ca 110 gjester signerte i gjesteboken denne kvelden. Foruten de nye medlemmenes ektefeller deltok også representanter fra andre YM-klubber i distrikt Rogaland. Der fadderklubben vår, Stavanger St. Svithun Y's Men's Club, selvfølgelig var sentral. Også Regionstyret (styret i Region Norge) var representert og hilste oss på den store dagen.  

Fra starten hadde klubben 32  medlemmer. Siden vokste medlemstallet til drøyt 40 midt på nittitallet, og det har holdt seg jevnt stabilt på det nivået. Ved inngangen til 2013 har klubben 38 medlemer.

Klubbens første styre, eller presidium som det heter på Y’s Men’sk, besto av Finn A. Pedersen (president), Odd Nordbø (visepresident), Gotleiv Hamre (sekretær) og Oddvar Alvseike (kasserer). Senere presidier.

Y’s Men klubbene er tjeneste- og støtteklubber. For HYMC var barne- og ungdomsarbeidet tilknyttet Hinnakirken en naturlig partner. Senere, da Hinna-soknet ble delt i Hinna og Gausel menigheter, var det naturlig at støtten også omfattet arbeidet på Gausel. Flere av medlemmene kommer herfra.

Midler skaffes til veie gjennom ulike former for dugnadsarbeid. Juletre-salget utenfor Hinnakirken er vel det som er best kjent, og som opp gjennom årene har vært mest synlig. Dette har vi holdt på med siden starten. Ellers har det variert en del. De første årene kunne det veksle fra husmaling til praktisk arbeid i kirken. I den senere tid har vi foruten juletresalget også medvirket i NSBs togpassasjertelling på Jærbanen og som kundeveiledere ved ulike avviksituasjoner for NSB. Også kunst-salgsutstillingene må nevnes. På nittennittitallet hadde vi disse hvert annet år. De brakte gode inntekter til klubben. Vi har dessuten deltatt og hatt ansvar ved større arrangementer i Y’s Men regi, f.eks. Regions-konferanser og samlinger på distriktsnivå. Vi bidro også da Y's Men International avholdt verdenskonvent i Stavanger sommeren 2012.

Hinna YMC har også satt sine preg på den internasjonale beveglsen. Vi hadde den internasjonale presidenten, Finn  A. Pedersen, i 2011-2012. Han har tidligere også vært leder for Y’s Men Region Norge og president i Europa Area (=Europa-president).

HYMC har siden midt på nittennittitallet vært vennskapsklubb til Y’s Men klubben i Holstebro, Danmark. Det har vært et interessant og stimulerende vennskap. Vi besøker hverandre hvert annet år, til nå som regel i helgen rundt Kristihimmelfartsdag. Slik at danskene kommer hit hvert fjerde år, og vi drar til Danmark hvert fjerde år.

 

 

Klubbens Charter:

Charter 


IP 2011-2012 på hjemmebane:

Finn A. Pedersen

 

Folkeviseleik
Folkeviseleik. Fra et vennskapsbesøk i 1996

Vennskapsavtale
Vennskapsavtalen Holstebro-Hinna

Danske Y's men på Prekestolen
Med danske Y's Men til Prekestolen i 2008