Hjem  Litt historie Hvem er vi? Oppslagstavle Fotoalbum Program høsten 2017
 Dato:  Tema:  Ved:

Som del av et felleskap internasjonalt...

Hinna Y's Men's Club

...utføres tjenester lokalt


Y's Men ble stiftet i Ohio USA i 1922, for å støtte lokal KFUM (YMCA). Organisasjonen har i årene etter, utviklet seg til å bli en verdensomspennende tjeneste- og støtteorganisasjon for kristent barne- og ungdomsarbeid.

Historisk har Hinna YMC primært støttet arbeid i regi av menighetene i bydelen. Speiderarbeid,korvirksomhet, ung lederopplæring og annet. Vi bidrar også til forskjellige prosjekter gjennom Y’s Men International. Midlene skaffes tilveie først og fremst via ulike former for dugnadsarbeid.

Hinna YMC er for deg som ønsker å delta i dette og ellers være del av vårt kulturelle/ sosiale miljø. Ta kontakt med klubbens styre eller med noen av klubbens øvrige medlemmer. Eller besøk et av våre møter.

Ellers er du velkommen til å ta deg en runde på disse nettsidene for å finne ut mer om hvem vi er og hvordan vi har det.

Y's Men International

Hinna YMC

Charterdato 21.11.1986.

Moderklubb:
  Stavanger St. Svithun YMC

Fadderklubb for:
  Sola YMC (01.04.2000)

Vennskapsklubb:
  Holstebro YMC, Danmark

       Besøk fra Danmark - mai 2016

Hinna YMC har sine klubbmøter
i Hinnasenteret, tirsdag kl 19:30.

For aktuelle datoer, se program-oversikt til høyre.

11-13.08 Regionkonferanse Regionstyret
05.09 Arne Garborg
Leif Jon Paulsen
18-21.09 Togpassasjertelling Koordinator:
Arne Augedal
26.09 Kirken mot 2020 Tor Magne Nesvik
17.10 Klubbkveld.
Å være bonde på Jåttå
før og nå...
Presidiet

Steinar Torgersen
21.10 Distriktsråd Distriktstyret
07.11 Å sette ord på Ordet
- om bibeloversettelse
Anne Lise Matre
28.11 Adventsmøte
Detaljer kommer...
Presidiet
ca 10. -22.12 Juletresalg  
     

Møtene er åpne for interesserte

Hinnasenteret
Y's Men Region Norge   Webmaster: Torgeir H. Persett Å vedkjenne seg den plikt
som følger enhver rett